Czy warto budować energooszczędnie

Jeszcze do niedawna budynki zużywające minimalne ilości energii potrzebnej do utrzymania wewnętrznego komfortu cieplnego czy te, które nie są wyposażone w tradycyjne systemy ogrzewania, były zaledwie nierealną ideą czy ciekawostką techniczną. Teraz jednak są one faktem, dzięki któremu mamy szansę zracjonalizować zużycie energii. To już nie alternatywa, lecz konieczność wynikająca zarówno ze względów ekonomicznych, jak i środowiskowych, a także zmieniających się regulacji prawnych. Dowiedz się, jakie korzyści płyną z ecobudownictwa, a także jak przedkładają się one na jakość funkcjonowania mieszkańców, koszty eksploatacji oraz cykl życia samego budynku.

Co powinieneś zrobić na wypadek powstania zagrożenia na budowie

Jako pracodawca masz obowiązek zapewnić, aby w przypadku wystąpienia poważnego i bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników i innych osób mogli oni, w razie braku bezpośredniego kontaktu z osobą nadzorującą, podejmować odpowiednie działania zgodnie z ich wiedzą i stosować wszystkie możliwe środki techniczne w celu uniknięcia konsekwencji istniejących zagrożeń. Dowiedz się, jak to zrobić.

Wypadki na budowie. Kto i jaką odpowiedzialność ponosi

W toku procesu budowlanego dochodzi nie tylko do planowych zdarzeń i odhaczania kolejnych kamieni milowych. Rzeczywistością kierowników budowy czy inwestorów są też wypadki na budowie, a w ślad za nimi – ustalenie, kto i w jakim zakresie poniesie odpowiedzialność.

Umowa o generalną realizację inwestycji. Dla kogo korzystna i jak ją zawrzeć

W przypadku dużych, skomplikowanych inwestycji, inwestor, który nie ma doświadczenia ani odpowiednich przygotowanych do obsługi procesu inwestycyjnego służb, powinien rozważyć powierzenie całości realizacji inwestycji odpowiedniemu wykonawcy. W tym wypadku najbardziej dogodny dla inwestora jest system generalnej realizacji inwestycji, w którym wykonawca zobowiązuje się do wzniesienia obiektu budowlanego z jednoczesnym rozszerzeniem obowiązków wykonawcy na opracowanie dokumentacji, wykonanie prac przygotowawczych ewentualnie czy w Twoim przypadku będzie dobrym rozwiązaniem.

Kiedy wojewódzki konserwator zabytków bierze udział w procesie budowlanym i co się z tym wiąże

Właściciel nieruchomości zabytkowej lub położonej w otoczeniu zabytku musi liczyć się z istnieniem ograniczeń w korzystaniu z takiej nieruchomości, w tym dotyczących realizacji przedsięwzięć budowlanych. Ograniczenia praw właściciela wynikają m.in. z przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać określone uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane to certyfikat wydawany w formie decyzji administracyjnej Komisji kwalifikacyjnej Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa zezwalający na działalność w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegających na projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi. Dla poszczególnych rodzajów uprawnień określone są odrębne wymogi ich uzyskania. Przeczytaj, jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać określone uprawnienia.

Jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z umową o podwykonawstwo

Duże i skomplikowane przedsięwzięcia inwestycyjne często przekraczają możliwości wykonania całości robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania projektu przez jednego wykonawcę. Stąd stosunkowo często zachodzi konieczność powierzenia przez wykonawcę części robót wchodzących w zakres jego świadczenia wynikającego z umowy o roboty budowlane zawartej z inwestorem dalszym wykonawcom, którzy nazywani są podwykonawcami. Dowiedz się, kiedy warto zawrzeć umowę o podwykonawstwo i jakie będą konsekwencje realizacji inwestycji w takim systemie.

Jak wnosić pisma, by szybko i sprawnie załatwić sprawę w urzędzie

Podstawowym sposobem komunikacji z urzędem są pisma, zgodnie z zasadą pisemności postępowania administracyjnego. Jednak nie każdy sposób dostarczenia pisma będzie skutkował odniesieniem takiego skutku, jakiego spodziewa się jego nadawca. Warto wiedzieć, jak wnosić pisma do urzędu, żeby zostały szybko i sprawnie rozpoznane.

Gdzie szukać wiarygodnych informacji o nieruchomościach

Prawidłowe udokumentowanie tytułu własności nieruchomości, użytkowania wieczystego czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysparza wielu trudności. Brak bowiem w systemie prawa polskiego przepisu lub przepisów określających rodzaje dowodów własności. Wyjaśniamy, w jakich dokumentach można odnaleźć wiarygodne informacje na temat stanu prawnego nieruchomości.

Dowiedz się, jaki sposób realizacji inwestycji budowlanej będzie dla Ciebie najkorzystniejszy

Proces budowlany obejmuje szereg czynności podejmowanych w celu zrealizowania określonego zamierzenia inwestycyjnego. Wszystkie te czynności pozostają pomiędzy sobą w zależności czasowej, przyczynowej oraz prawnej. Decydując się, na określoną inwestycję budowlaną masz do wyboru różne modele jej realizacji. Dowiedz się, jakie są ich wady i zalety i zdecyduj, który z tych modeli będzie najbardziej korzystny w Twoim przypadku.