Czy można uzyskać warunki zabudowy dla części działki ewidencyjnej

W przypadku gdy działka ewidencyjna nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część tej działki. Warunkiem jest jednak, aby teren taki można było jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 maja 2018 r., sygn. akt II OSK 1634/16; Legalis.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Prawo Budowlane w praktyce
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Prawo Budowlane w praktyce

ZOBACZ OFERTĘ