WYDANIE ONLINE

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy na terenie budowy i w każdym zakładzie pracy ponosi pracodawca. Przedsięwzięcia odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy nie powinny w żaden sposób obciążać pracowników. Dowiedz się, jakie masz obowiązki w związku z zapewnieniem swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Pozwoli Ci to uniknąć wysokich kar finansowych.

czytaj więcej »

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, również tego działającego w branży budowlanej. W większych firmach w spełnieniu tej powinności pomaga tzw. służba bhp, która pełni wobec pracodawcy funkcje doradcze i kontrolne. Wyjaśniamy, kto ma obowiązek powołać służbę bhp i jak wygląda jej działalność.

czytaj więcej »

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części to tzw. roboty szczególnie niebezpieczne. W przypadku zatrudniania pracowników przy tego rodzaju pracach pracodawcy mają szczególne obowiązki w związku z zapewnieniem im bezpieczeństwa. Ignorowanie tych obowiązków jest poważnym wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym. Dowiedz się, jak postępować, prowadząc szczególnie niebezpieczne roboty budowlane, i uniknij wysokich kar finansowych.

czytaj więcej »

Sam kran z zimną wodą i toaleta chemiczna na placu budowy to absolutnie niewystarczające warunki dla zatrudnionych tam pracowników. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie jest zapewnienie robotnikom dostępu do odpowiednich pomieszczeńsanitarnych, pomieszczenia socjalnego, w którym mogąsię ogrzać i zjeść posiłek, oraz miejsca na przechowywanieodzieży. Te podstawowe wymogi są jednak nagminniezaniedbywane. Warto wiedzieć, jakie warunki higienicznosanitarne powinny zostać zapewnione na budowie, ponieważ za naruszenie przepisów w tym zakresie grozi grzywna w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

czytaj więcej »

Jako pracodawca masz obowiązek zapewnić, aby w przypadku wystąpienia poważnego i bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników i innych osób mogli oni, w razie braku bezpośredniego kontaktu z osobą nadzorującą, podejmować odpowiednie działania zgodnie z ich wiedzą i stosować wszystkie możliwe środki techniczne w celu uniknięcia konsekwencji istniejących zagrożeń. Dowiedz się, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Za nieprzestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracodawcy grożą sankcje określone w kodeksie pracy, a nawet odpowiedzialność karna, jeżeli skutkiem będzie narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Również pracownicy ponoszą odpowiedzialność za niestosowanie się do obowiązujących przepisów i zasad bhp. Dowiedz się, kto, za co i jaką odpowiedzialność ponosi w związku z bhp na budowie.

czytaj więcej »

Wykonawca robót budowlanych nie może uchylić się od obowiązku zapewnienia przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Ma jednak możliwość zlecenia podmiotowi zewnętrznemu usług związanych z zapewnieniem zasad bhp czy nadzorem lub kontrolą nad ich przestrzeganiem. Umowa na takie usługi powinna zostać zawarta przez wykonawcę robót, nie przez inwestora. Sprawdź, jak prawidłowo sformułować umowę o nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp na budowie.

czytaj więcej »

wiper-pixel