WYDANIE ONLINE

W Polsce funkcjonuje obecnie około 5,1 tys. zarejestrowanych wspólnot gruntowych, które dysponują łącznie gruntami o powierzchni 107 tys. ha. Stanowią one relikt stosunków własnościowych powstałych w XIX wieku na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Niestety ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gromadzkie oraz kto jest uprawniony do korzystania ze wspólnoty i jakie przysługują mu udziały w gruntach wspólnotowych, wcale nie jest prostą sprawą. W bieżącym wydaniu miesięcznika wyjaśniamy, czym są wspólnoty gruntowe oraz uczestnicy tychże wspólnot.

czytaj więcej »

Czy możliwe jest kontynuowanie inwestycji budowlanej rozpoczętej przez poprzedniego inwestora? W jaki sposób uzyskać do niej prawa? Jakie formalności należy spełnić? Czy przed przeniesieniem pozwolenia na budowę będę musiał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i inne decyzje poprzedzające pozwolenie? W jakim czasie powinienem wznowić budowę, żeby decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła?

czytaj więcej »

Szczegółowe zasady, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa rozporządzenie Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Dane takie udostępniane są wyłącznie podmiotom określonym w tym akcie na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej. Przedstawiamy wypełniony przykładowo wzór takiego wniosku wraz z praktycznym komentarzem.

czytaj więcej »

wiper-pixel