WYDANIE ONLINE

Styczeń przyniósł nam kolejne istotne zmiany w prawie budowlanym. Z początkiem roku weszła bowiem w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jej celem jest uproszczenie biurokracji w całym procesie budowlanym oraz dostosowanie wymagań budynków do taniego budownictwa programu Mieszkanie Plus. Jest to swego rodzaju wstęp do zmian, które wprowadzi Kodeks urbanistyczno-budowlany. Poniżej przybliżymy istotę, oraz zakres zmian.

czytaj więcej »

Z początkiem tego roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Zmiany dotyczą przede wszystkim regulatora cen za dostarczanie wody i zrzut ścieków. Ich celem jest doprowadzenie do tego, by taryfy za dostarczanie wody i zrzut ścieków nie były zawyżane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Wyjaśniamy, na czym polegają najważniejsze zmiany.

czytaj więcej »

Po wielu dekadach dyskusji i apeli konserwatorów zabytków kierowanych do kolejnych rządów, mamy wreszcie nowelizację przepisów o ochronie zabytków. Powołują one m.in. fundusz celowy, który umożliwi ratowanie najbardziej zagrożonych obiektów. Nowe prawo daje też do ręki wojewódzkich konserwatorów ciężki oręż. Zamiast dotychczasowych symbolicznych kar za zniszczenie zabytkowych budynków, będą oni mogli nakładać grzywny w wysokości nawet 500 tys. zł.

czytaj więcej »

Mimo dramatycznych doświadczeń ostatnich kilkunastu lat zarówno sami mieszkańcy, jak i urzędnicy nadzoru budowlanego uparcie lekceważą zagrożenie powodziowe. Ci pierwsi konsekwentnie decydują się budować na zagrożonych terenach, ci drudzy - ulegając presji – wydają stosowne pozwolenia. Sytuację może jednak zmienić obowiązująca od stycznia bieżącego roku nowa ustawa Prawo wodne. Zmiany uniemożliwiają bowiem zabudowę obszarów szczególnego zagrożenia powodzią a wydane do tej pory decyzje o warunkach zabudowy dla tych obszarów stracą swoją ważność. Dowiedz się, na czym dokładnie polegają zmiany.

czytaj więcej »

Gorącym tematem w środowisku deweloperskim pozostaje w ostatnich miesiącach tzw. ustawa inwestycyjna, która ma wejść w życie w 2018 roku. Najwięcej kontrowersji wywołuje rozwiązanie polegające na zakazie budowy na działce, która nie graniczy z inną, już zagospodarowaną, działką. W założeniu ustawodawcy ma to zapobiec niekontrolowanemu rozrastaniu, jednak zdaniem inwestorów może doprowadzić do dużego spadku cen niezabudowanych działek. Nie mniej wątpliwości budzi postulat wprowadzenia nowego instrumentu planistycznego w postaci tzw. obszarów zorganizowanego inwestowania. Wyjaśniamy, co konkretnie zmieni nowelizacja i jak wpłynie na sytuację prywatnych inwestorów oraz deweloperów.

czytaj więcej »

wiper-pixel