WYDANIE ONLINE

Z początkiem 2017 roku zaostrzone zostały wymagania dotyczące standardu energetycznego budynków. Zmusza to projektantów do polepszenia izolacyjności przegród oraz stosowania rozwiązań instalacyjnych umożliwiających osiągnięcie wymaganej wartości wskaźnika EP. Problem w tym, by były to rozwiązania korzystne dla inwestora i dobre dla środowiska, nie tylko na papierze, ale i w rzeczywistości.

czytaj więcej »

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne dwóch ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, przygotowanych jako element spójnej reformy procesu gospodarowania przestrzenią. Chodzi o ustawę o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz ustawę o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Wyjaśniamy, co się zmieni wraz z wejściem w życie tych regulacji.

czytaj więcej »

Pytanie: „Nasza firma rozważa przystąpienie do przetargu na wykonanie projektu obiektu budowlanego. Zamawiający zastrzega sobie jednak, że od wykonawcy będzie żądał wystawienia gwarancji bankowej w celu zabezpieczenia dobrego wykonania umowy. Na czym polega uzyskanie takiej gwarancji?”

czytaj więcej »

Pytanie:„W działalności naszego przedsiębiorstwa (branża projektowa) duże znaczenie mają mapy. Ogromne ilości informacji w formie map gromadzą różnego rodzaju urzędy, opracowując je wyłącznie za publiczne pieniądze. Czy można uzyskać do nich dostęp?”

czytaj więcej »

Dopuszczalność podwykonawstwa to złota reguła zamówień publicznych. Ograniczenie zakresu podwykonawstwa, a w konsekwencji zobowiązanie wykonawcy do osobistej realizacji zamówienia powinno być traktowane jako wyjątek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Wyjaśniamy, kiedy i na jakich zasadach masz prawo zawrzeć w warunkach zamówienia oraz w umowie z wykonawcą zapis wyłączający możliwość powołania przez niego podwykonawców przy realizacji zamówienia.

czytaj więcej »

Jedna z podstawowych zasad prawa budowlanego stanowi, że inwestycję można rozpocząć jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawodawca przewidział jednak katalog inwestycji, które mogą zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, czyli procedury znacznie prostszej i szybszej. Prawidłowe przygotowanie wniosku – zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej gwarantuje możliwość realizacji inwestycji nawet po kilku dniach od jego złożenia. Warto wiedzieć, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Pytanie:„Na części nieruchomości gruntowej, na której wkrótce planujemy inwestycję, sąsiad rozpoczął składowanie materiałów budowlanych, które pozostały mu po jego budowie. Argumentuje, że dotychczas nikt nie korzystał z działki (faktycznie leżała ona „odłogiem”) i że w bliżej nieokreślonym czasie materiały te sprzątnie. Co mamy zrobić z tak bezczelnym nieposzanowaniem naszej własności?”

czytaj więcej »

Ustawowe definicje przyłączy kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych od lat budziły wątpliwości interpretacyjne. Problematyczne było w szczególności to, czy przyłącza takie biegną wyłączenie w granicach nieruchomości, czy również poza nią. Sprawę rozstrzygnął ostatecznie Sąd Najwyższy. Wyjaśniamy, co przewiduje uchwała Sądu i co w praktyce oznacza to dla inwestorów.

czytaj więcej »

Ekspertyza techniczna to dokonana przez rzeczoznawcę budowlanego ocena stanu technicznego budynku poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Zobacz, jak skonstruować umowę z rzeczoznawcą, by zapewnić skuteczne wykonanie takiej ekspertyzy.

czytaj więcej »

wiper-pixel