Niewłaściwa stawka VAT przy sprzedaży nieruchomości gminnych

SN: zmiana tzw. starej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest dopuszczalna

Sąd Najwyższy w uchwale z 27 listopada br.   1 dopuścił możliwość zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalonej na podstawie przepisów prawa obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej - u.g.n.), w związku ze zmianą celu wykorzystania nieruchomości w rozumieniu w art. 72 ust. 3 pkt 4 u.g.n. w sytuacji uprzedniej zmiany wysokości opłaty rocznej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości.

Fotolia_34710077_Subscription_Monthly_L

Czy postępowanie w sprawie wpisania nieruchomości do rejestru zabytków wyklucza udzielenie pozwolenia na budowę?

Trwające postępowanie w sprawie wpisania nieruchomości do rejestru zabytków jest często postrzegane przez organy administracji budowlanej jako przesłanka uniemożliwiająca prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Czy w światle obowiązujących przepisów rzeczywiście jest to przeszkoda?

SGI_Nova Bluszczańska_Warszawa

Ile mieszkań sprzedadzą w tym roku deweloperzy

Jaki poziom sprzedaży mieszkań odnotują w tym roku deweloperzy? Czy wstępne podsumowania wskazują na niższe wyniki niż ubiegłoroczne? Jak duża będzie korekta? Czy oferta firm jest dziś mniejsza niż przed rokiem? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw - komunikat MRPiT

Dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do nowego Prawa zamówień publicznych, a także doprecyzowanie regulacji nowego Prawa zamówień publicznych - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Dziś projekt przyjęła Rada Ministrów. Projektowane zmiany mają wejść w życie wraz z nowym Prawem zamówień publicznych - 1 stycznia 2021 roku.

Fotolia_45458885_Subscription_Monthly_XXL

Zwrot kaucji od inwestora po upływie okresu gwarancji

Stosowanie kaucji gwarancyjnej stanowi powszechnie przyjętą praktykę w ramach umowy o roboty budowlane. Jej najważniejszą rolą jest motywowanie wykonawcy do prawidłowego wykonania powierzonych robót i ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia służącego usunięciu ewentualnych wad.

Fotolia_56372052_Subscription_Monthly_XXL

Decyzja o warunkach zabudowy jako alternatywa przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nie musi negatywnie wpływać na jej potencjał komercyjny. Biznesowy sukces inwestycji można osiągnąć w takim przypadku poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Atol_Grupa Waryński

Czy nowe przepisy usprawniają wydawanie pozwoleń na budowę

Czy wprowadzona nowelizacja ustawy o prawie budowlanym upraszcza procedury administracyjne i ułatwia deweloperom budowę mieszkań? Czy urzędy powróciły do zwykłego trybu funkcjonowania po przestoju? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

AdobeStock_142534929

Prawo.pl: za dwa lata ruszy e-budownictwo

Od 7 grudnia ma zacząć działać e-CRUB, czyli nowy elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane - donosi Prawo.pl. Jednocześnie trwa pilotaż systemu do składania e-wniosków o pozwolenie na budowę.

Grochowska 230_Bouygues Immobilier Polska

Jaki metraż mają największe mieszkania deweloperskie

W których osiedlach je znajdziemy? Jakie mają ogródki i tarasy? Ile kosztują? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Fotolia_11704751_Subscription_Monthly_XL

Budujmy ekologicznie, ale wydajnie - organizacje branżowe apelują o wstrzymanie kosztownych zmian w Warunkach Technicznych

Dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej dołączyło do apelu o przyznanie architektom, inżynierom i inwestorom dowolności w sposobie, w jaki od 2021 będą osiągać nowe, niższe limity łącznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej przez budynki bez dalszego zaostrzania szczegółowych parametrów izolacyjności cieplnej poszczególnych materiałów budowlanych. Nowe parametry, które mają obowiązywać od stycznia 2021, będą jednymi z najbardziej rygorystycznych w całej Europie.