Ulga termodernizacyjna od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa, w ramach której przez trzy lata będzie można odliczyć nawet 53 tys. zł. Ulga obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. Dowiedz się kiedy i na jakich zasadach można skorzystać z ulgi termodernizacyjnej.

Szykują się duże zmiany w formalnościach budowlanych

Zapowiadają się spore zmiany w formalnościach budowlanych. Chodzi o nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której założenia przygotował specjalny zespół doradczy. Podstawowe zmiany dotyczyć będą tworzenia miejscowych planów oraz wydawania tzw. wuzetek. Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie normatywu planistycznego – mechanizmu zapobiegającego samowoli budowlanej. Dowiedz się, co ma się zmienić i jak wpłynie to na sytuację uczestników procesu budowlanego.

Dowiedz się, jak będzie wyglądać sprzedaż mieszkań w 2019 roku

Wygląda na to, że od tego roku możemy mieć spore problemy ze sprzedażą lokali mieszkalnych położonych na terenach znajdujących się obecnie w użytkowaniu wieczystym. Wszystko przez ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wprawdzie przewiduje ona, że powszechne uwłaszczenie następuje 1 stycznia 2019 r., jednak konieczne będzie tu potwierdzenie, na które poczekamy nawet 12 miesięcy. Dowiedz się, z czym trzeba będzie się zmierzyć chcąc sprzedać mieszkanie w tym roku.

Nowe zasady opodatkowania gruntów od 1 stycznia 2019 r.

Już w styczniu zaczną obowiązywać zapisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1588). Nowelizacja wprowadza zmiany aż w trzech aktach, co ma zapewnić kompleksową regulację zagadnienia oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Rady gmin i miast powinny przygotować się na mniejsze wpływy z podatku od nieruchomości. Dowiedz się, jakie będą skutki tej nowelizacji.

W 2019 roku użytkowanie przekształci się we własność

Z początkiem przyszłego roku zniknąć ma użytkowanie wieczyste gruntu. Teraz dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów staną się ich właścicielami. Wyjaśniamy, jak ta zmiana wpłynie na sytuację właścicieli mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych.

Będzie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Sprawdź, co się zmieni

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podejmie działania legislacyjne mające na celu ochronę prawną osób, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu. Chodzi o błąd w nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z września 2018 roku, który spowodował, że pół miliona osób przestało być członkami spółdzielni mieszkaniowych.

Gdzie nie będzie można grodzić osiedli

Na podstawie ustawy krajobrazowej możliwe jest wprowadzenie zakazu grodzenia osiedli. Z zapisów tych chcą skorzystać niektóre miasta, w tym Warszawa, która takie plany ma m.in. wobec PRL-owskich bloków.

Czy inwestor może czekać z zapłatą VAT do zbycia mieszkań

Deweloper, któremu bank uwalnia pieniądze z otwartego rachunku powierniczego na spłatę jego kredytu pod inwestycję, musi rozliczyć się z fiskusem. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 968/16).

Budowa tunelu bez wykupu gruntu? Dowiedz się, jakie zmiany przewiduje nowelizacja tzw. ustaw kolejowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym. Podstawowe cele nowelizacji ustawy to m.in. łatwiejsza budowa tuneli kolejowych oraz sprawniejsza realizacja inwestycji. Dowiedz się, na jakich zasadach możliwa będzie budowa tunelu.

Jakie problemy możesz mieć ze sprzedażą nieruchomości po zmianach z 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obrót niektórymi nieruchomościami jest utrudniony i droższy. Winne jest prawo wodne, które weszło tego dnia w życie. Na jego podstawie właściciel nieruchomości, na której znajduje się sadzawka, oczko wodne, basen, zbiornik retencyjny, nie może jej sprzedać, jeżeli wcześniej nie zaproponuje nabycia staroście. Do tej pory takiego obowiązku nie było. Wyjaśniamy, jakie problemy możesz mieć ze sprzedażą nieruchomości po zmianach prawa wodnego, jakie nastąpiły 1 stycznia 2018 r.