Zatrudniasz pracowników przy robotach budowlanych? Sprawdź, jakie masz obowiązki w związku z bhp

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy na terenie budowy i w każdym zakładzie pracy ponosi pracodawca. Przedsięwzięcia odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy nie powinny w żaden sposób obciążać pracowników. Dowiedz się, jakie masz obowiązki w związku z zapewnieniem swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Pozwoli Ci to uniknąć wysokich kar finansowych.

Warunki higieniczno-sanitarne, które musisz zapewnić na budowie

Sam kran z zimną wodą i toaleta chemiczna na placu budowy to absolutnie niewystarczające warunki dla zatrudnionych tam pracowników. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie jest zapewnienie robotnikom dostępu do odpowiednich pomieszczeńsanitarnych, pomieszczenia socjalnego, w którym mogąsię ogrzać i zjeść posiłek, oraz miejsca na przechowywanieodzieży. Te podstawowe wymogi są jednak nagminniezaniedbywane. Warto wiedzieć, jakie warunki higienicznosanitarne powinny zostać zapewnione na budowie, ponieważ za naruszenie przepisów w tym zakresie grozi grzywna w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Służba bhp na budowie. Kto i kiedy musi ją powołać

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, również tego działającego w branży budowlanej. W większych firmach w spełnieniu tej powinności pomaga tzw. służba bhp, która pełni wobec pracodawcy funkcje doradcze i kontrolne. Wyjaśniamy, kto ma obowiązek powołać służbę bhp i jak wygląda jej działalność.

Kiedy warto zawrzeć umowę o generalne wykonawstwo i co się z tym wiąże

Realizacja inwestycji oparta na umowie o generalne wykonawstwo należy do najczęściej stosowanych w polskiej praktyce budowlanej. W ramach takiej umowy inwestor powierza całość wykonania robót budowlanych jednemu wykonawcy, który przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie i oddanie w umówionym terminie obiektu. Dowiedz się, czy taki system realizacji inwestycji będzie korzystny w Twoim przypadku.

Jakie wymogi bhp obowiązują przy szczególnie niebezpiecznych robotach budowlanych

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części to tzw. roboty szczególnie niebezpieczne. W przypadku zatrudniania pracowników przy tego rodzaju pracach pracodawcy mają szczególne obowiązki w związku z zapewnieniem im bezpieczeństwa. Ignorowanie tych obowiązków jest poważnym wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym. Dowiedz się, jak postępować, prowadząc szczególnie niebezpieczne roboty budowlane, i uniknij wysokich kar finansowych.

Jakie sankcje grożą Ci za naruszenie zasad bhp i jak ich uniknąć

Za nieprzestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracodawcy grożą sankcje określone w kodeksie pracy, a nawet odpowiedzialność karna, jeżeli skutkiem będzie narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Również pracownicy ponoszą odpowiedzialność za niestosowanie się do obowiązujących przepisów i zasad bhp. Dowiedz się, kto, za co i jaką odpowiedzialność ponosi w związku z bhp na budowie.

Jakie przegrody w budynku energooszczędnym

Jedną z podstawowych cech budynku energooszczędnego są dobrze zaizolowane przegrody. Powinny one spełniać wymagania przewidziane dla budynków NF15 i NF40, a także te, o których mowa w Warunkach Technicznych. Omawiamy zalety dobrze zaizolowanych przegród, przykładowe materiały termoizolacyjne oraz sposoby ocieplania przegród.

Jak zbudować dom energooszczędny

Budowa domu energooszczędnego wiąże się z koniecznością zastosowania odpowiednich rozwiązań i technologii. Trzeba też brać pod uwagę takie czynniki, jak bilans energetyczny budynku, lokalizacja i orientacja, strefowanie temperaturowe czy masa akumulacyjna. Wyjaśniamy, co należy zrobić, by dom, który budujesz, stał się domem energooszczędnym.

Dofinansowanie ecobudowy. Jak uzyskać dopłaty

Celem wsparcia budownictwa energooszczędnego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w 2013 roku program priorytetowy dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Jest to pierwsza ogólnopolska inicjatywa ułatwiająca budowę budynków mieszkalnych o niskim zużyciu energii. Wyjaśniamy, kiedy i na co może uzyskać dofinansowanie.

Czym powinien charakteryzować się budynek energooszczędny

Cechy charakterystyczne budynków energooszczędnych stanowią jednocześnie ich największe zalety, których w stosunku do budynków tradycyjnych jest całe multum. Do podstawowych można zaliczyć: wysoki komfort użytkowania, brak negatywnego wpływu na środowisko i niskie koszty użytkowania. Wszystkie te cechy sprawiają, że decydując się na budowę takiego domu lub zakup mieszkania, dostajemy coś więcej niż tylko małe zużycie energii. Wyjaśniamy, czym powinien charakteryzować się budynek, aby można było uznać go za energooszczędny.