Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy

Kiedy konieczne jest zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy i co należy do niego dołączyć?

Nowe warunki techniczne w zakresie energooszczędności budynków

Z początkiem bieżącego roku zmianie uległy wartości w zakresie wymogów efektywności energetycznej budynków. Nowe przepisy wymuszają zastosowanie bardziej energooszczędnych materiałów budowlanych i rozwiązań projektowych niż dotychczas. Warto wiedzieć, jak według nowych zasad prawidłowo obliczyć wymagane współczynniki, a także jak wprowadzone zmiany wpłyną na sytuację inwestorów i producentów materiałów budowlanych.

Korzyści z inwestycji na terenie zabudowy śródmiejskiej

Ulokowanie inwestycji na terenie zabudowy śródmiejskiej lub śródmiejskiej uzupełniającej może okazać się korzystne dla inwestora. W tekście wyjaśniamy, na czym polega tego rodzaju zabudowa i jakie potencjalny inwestor ma możliwości realizacji inwestycji na takim terenie. Podpowiadamy też, jak wykazać, że dany teren jest zabudową śródmiejską w sytuacji, kiedy nie został on ujęty w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

Kiedy sąsiad się podwyższa

Deweloper powoli kończy budowę domków jednorodzinnych. Osiedle „Sosnowe zacisze” może się jednak okazać komercyjnym niewypałem. Od północnej strony domki graniczą bowiem z dużą działką, na której jej właściciel zaczął zwozić tysiące ton ziemi. Podnosi on w ten sposób poziom swojego terenu o niemal metr w stosunku do działek, na których deweloper wybudował swoje domy. Czy właściciel sąsiedniej działki ma prawo postępować w ten sposób? Czy deweloperowi przysługują jakieś środki ochrony prawnej?

Czy do zgłoszenia robót budowlanych trzeba dołączyć decyzję o warunkach zabudowy?

Zamierzam zgłosić realizację robót budowlanych na terenie gminy X. Czy do takiego zgłoszenia muszę dołączyć decyzję o warunkach zabudowy, czy nie jest to konieczne?

8 wskazówek, jak prowadzić książkę obiektu budowlanego?

Właściciel lub zarządca nieruchomości powinien prowadzić książkę obiektu budowlanego (dalej: KOB). Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie i może skutkować nałożeniem na zobowiązanego grzywny. Tymczasem wzór KOB stanowiący załącznik do rozporządzenia w sprawie KOB nie odpowiada dokładnie zapisom samego rozporządzenia. Warto zatem zapoznać się z ośmioma praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prowadzenia KOB.