WYDANIE ONLINE

W dobie kryzysu gospodarczego wywołanego przez COVID-19 mówienie o jakichkolwiek podatkach jest niepopularne. Tym bardziej niepopularne jest mówienie o podatku katastralnym. Warto jednak mieć na uwadze, że w większości krajów zachodnich czy nawet krajów Europy Środkowo-Wschodniej tego rodzaju podatki obowiązują. Oprócz dochodu dla Skarbu Państwa czy budżetów samorządów podatek ten wywiera pozytywne wpływ na rynek nieruchomości i stanowi jedne z istotnych elementów kształtowania polityki przestrzennej. W artykule opisujemy, jak działają te mechanizmy.

czytaj więcej »

Epidemia koronawirusa (COVID-19) i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów i sądów spowodowały, że w nowelizacji ustawy COVID-19 znalazły się przepisy powodujące wstrzymanie prawie wszystkich terminów administracyjnych i sądowych. Zmiany te wpłyną zarówno na proces wydawania decyzji administracyjnych, takich jak decyzje o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę, ale również na terminy rozpatrzenia pozwów w sprawach cywilnych czy nawet terminy zapłaty mandatów.

czytaj więcej »

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów daje możliwości uzyskania wsparcia ze strony państwa dla działań mających na celu zmniejszenie energochłonności m.in. budynków mieszkalnych. W artykule wyjaśniam, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać takie dofinansowanie, jaka jest maksymalna wysokość donacji oraz opisuję krok po kroku procedurę uzyskania takiego wsparcia.

czytaj więcej »

Budowa przyłącza energetycznego jest dość skomplikowaną materią, zwłaszcza w przypadku większych inwestycji. Zobaczmy, czym ono właściwie jest, kiedy operator może odmówić podłączenia oraz jak lokalizować i wybudować takie przyłącze.

czytaj więcej »

Operat szacunkowy określa wartość nieruchomości, ale czy zawsze prawidłowo? Co może zrobić właściciel nieruchomości lub organ administracji w przypadku, gdy ma wątpliwości co do wyceny dokonanej w operacie? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

czytaj więcej »

Zasiedzenie służebności przesyłu na urządzeniach ciepłowniczych w budynku spółdzielni, ale na gruncie należącym do gminy jest możliwa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w postanowieniu z 12 września 2019 r., sygn. akt V CSK 322/18. W uzasadnieniu tego wyroku sąd w bardzo przystępny sposób wyjaśnił, co jest, a co nie jest przedmiotem zasiedzenia. Ponadto sąd wyjaśnił, czym różni się nieruchomość (jako rzecz) od prawa do nieruchomości.

czytaj więcej »

wiper-pixel