WYDANIE ONLINE

Prace nad nowelizacją Prawa budowlanego nabierają tempa, a projekt pod koniec grudnia został przekazany do Sejmu. Tym bardziej zachęcam do zapoznania się z drugą częścią artykułu opisującego zmiany zawarte w tym projekcie. Przedstawiam przepisy dotyczące istotnego odstąpienia od pozwolenia na budowę, zgłoszenia, realizacji robót budowlanych, pozwolenia na użytkowanie oraz samowoli. Na koniec przedstawię Państwu być może najważniejszą informację, dotyczącą tego jak długo możliwe będzie stosowanie przepisów dotychczasowych. 

czytaj więcej »

Co to jest operat szacunkowy? W jakim celu i w jakich przypadkach należy go sporządzić? Odpowiedzi na te pytania, wprowadzające zarazem w „tajemniczy świat” wyceny nieruchomości, znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

czytaj więcej »

W celu ochrony pasa drogowego w art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych wprowadzono zakaz dokonywania czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, w tym zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W artykule omówiono wyjątki od tej zasady.

czytaj więcej »

W procesie budowlanym zawarcie umowy, jej wykonywanie, ustanowienie gwarancji zapłaty oraz odebranie gotowego obiektu budowlanego nie kończy jeszcze relacji inwestor – wykonawca. Teraz rozpoczyna bowiem najczęściej swój bieg okres gwarancyjny, w ramach którego wykonawca jest zobowiązany usuwać usterki swojego dzieła.

czytaj więcej »

Zasadniczo każda norma prawna, składa się z trzech części: dyspozycji - czyli nakazu lub zakazu określonego zachowania, w tym także powstrzymania się od działania, sankcji - czyli określenia konsekwencji związanych z niezastosowaniem się do dyspozycji oraz hipotezy - czyli określenia tego kto ma się zachować w określony sposób i okoliczności, w których ma to zrobić. Normy prawne nie muszą być wyposażone sankcję, jednakże to ona często przesądza o skuteczności normy, tzn. powiązanie niezastosowania się do dyspozycji normy z negatywnymi konsekwencjami - determinuje częstotliwość zastosowania się do dyspozycji. Konsekwencje te nie muszą być związane z karą, mogą dotyczyć ograniczenia możliwości, czy zwiększenia kosztów. Plan miejscowy, jest zbiorem norm składających się zasadniczo wyłącznie z hipotezy i dyspozycji, tym samym regulacji o charakterze sankcji, czy też norm pozwalających na egzekucję treści planu miejscowego, należy poszukiwać w przepisach ustaw i rozporządzeń. Czy to oznacza, że egzekucja treści planu miejscowego w ogóle jest możliwa?

czytaj więcej »

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego, po realizacji obiektu budowlanego (zakończeniu robót budowlanych) powoduje stan, w którym niemożliwym jest ustalenie legalności jego wykonania, opartej na dokumentacji projektowej zatwierdzonej w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W wyroku z 27 września 2019 r. sygnatura akt II SA/Gd 499/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał, że w takiej sytuacji może być stosowany odpowiednio przepis art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

czytaj więcej »

wiper-pixel