WYDANIE ONLINE

Nie każda inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Czasami wystarczy dokonanie zgłoszenia, innym razem od razu można przystąpić do jej realizacji. Ustalenia właściwej procedury nie zawsze jest jednak łatwe. W takim przypadku pomocny może okazać się poniższy artykuł.

czytaj więcej »

Zmiany projektu budowlanego w trakcie budowy są nieuniknione. Zasady ich wprowadzania nie należą jednak do najprostszych. Niekiedy wprowadzane zmiany powodują konieczność zmiany pozwolenia na budowę. W artykule wyjaśniam jaka jest geneza tej regulacji oraz opisuję aktualne przepisy w tym zakresie.

czytaj więcej »

W czasach, w których projektowanie czy uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, a więc cała tzw. „biurokracja budowlana”, może trwać do kilku razy dłużej niż faktyczna budowa, zawarcie dobrej umowy o sporządzenie projektu budowlanego jest niezbędnym warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia. Zobaczmy o czym należy pamiętać by nie popełnić błędu przy zawieraniu takiej umowy.

czytaj więcej »

Kontynuując tematykę ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w niniejszym artykule chcę przedstawić kwestie związane z odszkodowaniem za dokonane ograniczenie. Omówię w nim kwestie związane z charakterem odszkodowania, jego składnikami, a także zagadnienia proceduralne związane z jego ustaleniem.

czytaj więcej »

W czerwcu 2017 r. zmieniły się zasady zwalczania bezczynności i przewlekłości prowadzenia postępowań przez organy administracji publicznej. Dwa lata to wystarczający okres aby ocenić, czy wprowadzone zmiany były korzystne dla inwestorów i czy posiadają oni realne narzędzia wpływu na opieszale działające organy.

czytaj więcej »

W kwietniu 2019 r. miała miejsce nowelizacja Prawa budowlanego, mająca na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego m.in. zakresu uprawnień budowlanych. Zmiana ta rozwiązała problem niekonstytucyjności przepisów wskazanych przez TK. Jednakże zdaniem środowiska architektów i inżynierów budownictwa jest jeszcze kilka zagadnień, które wymagają jeszcze zmian.

czytaj więcej »

wiper-pixel