WYDANIE ONLINE

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) opublikowało „Wytyczne projektowania: Ocieplenia Elewacji Budynków z uwagi na Bezpieczeństwo Pożarowe – SITP WP-03:2018”. Choć dokument skierowany jest do inwestorów, projektantów, producentów i wykonawców systemów ociepleń, zaniechano konsultacji eksperckich z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli tych środowisk. Wyjaśniamy, czego dokładnie dotyczą wytyczne SITP i co oznaczają dla branży budowlanej.

czytaj więcej »

Przy wszystkich robotach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, konieczne jest zatrudnienie tzw. uczestników procesu budowlanego, w tym m.in. kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W praktyce często zdarza się, że niektóre obowiązki tych dwóch specjalistów pokrywają się ze sobą, w związku z czym inwestor może mieć problemy z egzekwowaniem ich realizacji przez właściwą osobę. Warto zatem wiedzieć, jak rozgraniczyć zobowiązania kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach i od kogo domagać się ich realizacji.

czytaj więcej »

Czy i na ile kierownik budowy odpowiada za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) realizowanego przedsięwzięcia? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy kierownik budowy może w jakimś trybie zrezygnować z posady (pełnionej funkcji)? Czy po złożeniu w nadzorze budowlanym wszystkich dokumentów i przekazaniu budynku do użytkowania rola kierownika automatycznie wygasa (nie ma już on wstępu do obiektów), a co za tym idzie, wygasa też jego odpowiedzialność za sprawy bhp?

czytaj więcej »

Wprowadzona niedawno ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (nazywana specustawą mieszkaniową lub potocznie lex deweloper) wymaga, aby inwestycje realizowane na jej podstawie były zgodne z tzw. standardami lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Warto wiedzieć, że mogą one wynikać wprost z ustawy albo z uchwały rady gminy lub miasta.

czytaj więcej »

Już na etapie projektowania zamierzenia budowlanego należy brać pod uwagę ograniczenia wynikające z ochrony środowiska. Wymogi te mają bardzo istotne znaczenie zarówno dla architektów i projektantów przygotowujących projekt, jak i inwestorów ubiegających się o udzielenie pozwolenia na budowę, czy organów samorządowych wydających takie pozwolenie. Wyjaśniamy, jakie ograniczenia w budowie przewiduje prawo ochrony środowiska i jak powinien wyglądać uwzględniający te wymogi projekt budowlany, by wydane zostało pozwolenie na budowę.

czytaj więcej »

Plan miejscowy wprowadzając ograniczenia dla konkretnych nieruchomości nie może zawierać postanowień, które nie znajdują podstawy w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organy gminy uchwalające miejscowy plan nie są jednak nieomylne, dlatego inwestorzy mają prawo sprawdzać, czy wprowadzone ograniczenia planistyczne są prawnie uzasadnione. W praktyce najwięcej takich błędów pojawia się przy określaniu przez gminę tzw. wskaźników zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, czym są takie wskaźniki i w jaki sposób powinny zostać określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, by można było uznać plan za zgodny z prawem i spokojnie realizować na jego podstawie planowaną inwestycje.

czytaj więcej »

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez zgody urzędu, powiatowy (bądź wojewódzki – w zależności od rodzaju obiektu) inspektor nadzoru budowlanego wydaje postanowienie wstrzymujące użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części. Postanowienie takie powinno tez zawierać nakaz dostarczenia odpowiednich dokumentów oraz termin, w którym należy je złożyć. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić Postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego.

czytaj więcej »

wiper-pixel