WYDANIE ONLINE

Proces budowlany obejmuje szereg czynności podejmowanych w celu zrealizowania określonego zamierzenia inwestycyjnego. Wszystkie te czynności pozostają pomiędzy sobą w zależności czasowej, przyczynowej oraz prawnej. Decydując się, na określoną inwestycję budowlaną masz do wyboru różne modele jej realizacji. Dowiedz się, jakie są ich wady i zalety i zdecyduj, który z tych modeli będzie najbardziej korzystny w Twoim przypadku.

czytaj więcej »

W przypadku dużych, skomplikowanych inwestycji, inwestor, który nie ma doświadczenia ani odpowiednich przygotowanych do obsługi procesu inwestycyjnego służb, powinien rozważyć powierzenie całości realizacji inwestycji odpowiedniemu wykonawcy. W tym wypadku najbardziej dogodny dla inwestora jest system generalnej realizacji inwestycji, w którym wykonawca zobowiązuje się do wzniesienia obiektu budowlanego z jednoczesnym rozszerzeniem obowiązków wykonawcy na opracowanie dokumentacji, wykonanie prac przygotowawczych ewentualnie czy w Twoim przypadku będzie dobrym rozwiązaniem.

czytaj więcej »

Duże i skomplikowane przedsięwzięcia inwestycyjne często przekraczają możliwości wykonania całości robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania projektu przez jednego wykonawcę. Stąd stosunkowo często zachodzi konieczność powierzenia przez wykonawcę części robót wchodzących w zakres jego świadczenia wynikającego z umowy o roboty budowlane zawartej z inwestorem dalszym wykonawcom, którzy nazywani są podwykonawcami. Dowiedz się, kiedy warto zawrzeć umowę o podwykonawstwo i jakie będą konsekwencje realizacji inwestycji w takim systemie.

czytaj więcej »

Realizacja inwestycji oparta na umowie o generalne wykonawstwo należy do najczęściej stosowanych w polskiej praktyce budowlanej. W ramach takiej umowy inwestor powierza całość wykonania robót budowlanych jednemu wykonawcy, który przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie i oddanie w umówionym terminie obiektu. Dowiedz się, czy taki system realizacji inwestycji będzie korzystny w Twoim przypadku.

czytaj więcej »

wiper-pixel