WYDANIE ONLINE

Uchwała regulująca zasady sytuowania reklam, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury (zwana również uchwałą reklamową) to stosunkowo nowe rozwiązanie w zakresie lokalnego krajobrazu. Ponieważ tego typu kwestii nie można już regulować w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gmina powinna podjąć odrębną uchwałę, aby wpływać na sytuowanie powyższych obiektów. W praktyce jednak uchwał reklamowych powstało niewiele, a te uchwalone są często uznawane przez wojewodów za nieważne w całości lub w części. Niemniej jednak, w oparciu o przepisy oraz dotychczasowe niepowodzenia gmin w tym zakresie, możemy wskazać, jakich podstawowych błędów unikać przy podejmowaniu tego typu uchwał.

czytaj więcej »

Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych wymaga uprzedniego zgłoszenia do właściwego organu. Obowiązek ten ciąży na wykonawcy prac i powinien zostać dopełniony przed ich rozpoczęciem. Wyjaśniamy, kto, kiedy i na jakich zasadach ma obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.

czytaj więcej »

Jaką stawkę VAT należy stosować przy sprzedaży miejsc postojowych? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by móc przyjąć preferencyjną stawkę 8%?

czytaj więcej »

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę jest pisemne. Często jednak inwestorzy nawiązują osobisty kontakt z osobami prowadzącymi ich sprawy w urzędzie w celu szybszego i sprawniejszego przeprowadzenia postępowania. Warto wiedzieć jakie zasady obowiązują urzędników podczas wykonywania pracy. W tym celu dobrze poznać zasady wprowadzone Kodeksem Dobrej Administracji.

czytaj więcej »

Odkąd odkryliśmy rakotwórcze działanie azbestu ten popularny niegdyś materiał budowlany musi być usuwany i to w dość restrykcyjnym reżimie prawnym. Zobaczmy jak prawidłowo usuwać azbest z naszego otoczenia.

czytaj więcej »

Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę w sprawie powołania zarządu. Wyjaśniamy, jak sporządzić taką uchwałę.

czytaj więcej »

Zarówno zawarcie, jak i rozwiązanie umowy o zarządzanie jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a zatem wymaga ze strony wspólnoty mieszkaniowej podjęcia uchwały. Wyjaśniamy, jak przygotować taką uchwałę.

czytaj więcej »

wiper-pixel