WYDANIE ONLINE

Przepisy regulujące zasady opłacania podatku od nieruchomości inaczej traktują budynki, a inaczej budowle. W związku z powyższym w praktyce pojawiają się problemy związane z prawidłowym rozliczeniem tego podatku przez właścicieli lub posiadaczy terenu budowy, zwłaszcza że szczególnie w ich przypadku istotną kwestię stanowi formalne wyodrębnienie budowli spośród całej infrastruktury, którą dysponują. Dowiedz się, jak prawidłowo klasyfikować budowle w celu uregulowania zobowiązań podatkowych.

czytaj więcej »

Na podstawie ustawy krajobrazowej możliwe jest wprowadzenie zakazu grodzenia osiedli. Z zapisów tych chcą skorzystać niektóre miasta, w tym Warszawa, która takie plany ma m.in. wobec PRL-owskich bloków.

czytaj więcej »

Starając się o dofinansowanie w formie kredytu z premią termomodernizacyjną i remontową, należy odpowiednio przygotować dokumentację. Z nami dowiesz się, na co może być przeznaczony kredyt z premią remontową orazjak prawidłowo złożyć wniosek.

czytaj więcej »

Operat ewidencyjny to dokumentacja tworząca wraz z komputerowymi bazami danych ewidencyjnych ewidencję gruntów i budynków. Informacje zawarte w operacie są jawne. Oznacza to, że każdy może żądać ich udostępnienia. Przepisy przewidują jednak wyjątki od tej zasady. W pierwszej części artykułu dotyczącego operatu ewidencyjnego wyjaśniamy, z czego składa się operat ewidencyjny, jakie dane zawiera, kto i na jakich warunkach może uzyskać do niego dostęp.

czytaj więcej »

Każdemu, nawet najbardziej skrupulatnemu urzędnikowi starostwa czy urzędu miasta, może zdarzyć się pomyłka w treści decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, którą otrzymamy. Jeśli błąd jest jednak niewielki, to do jego naprawy można wykorzystać specjalny tryb przewidziany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Z artykułu dowiesz się, kiedy i jak możliwe jest sprostowanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

czytaj więcej »

Zanim dojdzie do przeprowadzenia remontu, należy zawrzeć odpowiednią umowę, w której strony powinny szczegółowo określić przedmiot i niezbędny zakres prac przewidywanych w czasie remontu. Dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić umowę o wykonanie prac remontowych przy elewacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel