WYDANIE ONLINE

W przypadku wykorzystywania na terenie budowy substancji i materiałów niebezpiecznych należy stosować szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie pracodawcy grozi grzywna do 30.000 zł, a w skrajnych przypadkach nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Dowiedz się, jak zgodnie z prawem postępować z materiałami niebezpiecznymi przy wykonywaniu prac budowlanych, i uniknij poważnych konsekwencji.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym. Podstawowe cele nowelizacji ustawy to m.in. łatwiejsza budowa tuneli kolejowych oraz sprawniejsza realizacja inwestycji. Dowiedz się, na jakich zasadach możliwa będzie budowa tunelu.

czytaj więcej »

Ze wszystkich uczestników procesu budowlanego to projektant w największym stopniu ma wpływ na realizację inwestycji w taki sposób, aby została ona przeprowadzona do końca w sposób zgodny z przepisami prawa. Oznacza to, że za realizację procesu budowlanego ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną, zawodową, porządkową oraz karną. Wyjaśniamy, w jaki sposób architekt odpowiada za wybudowanie domu wielolokalowego na terenie zabudowy jednorodzinnej i jak tego uniknąć.

czytaj więcej »

Jesteśmy firmą zarządzającą nieruchomościami. Na zarządzanym przez nas budynku chcielibyśmy wywiesić tablice reklamujące przedsiębiorców świadczących usługi w naszym bloku. Czy są jakieś formalności, których powinniśmy dopełnić, aby to zrobić? Czy grożą nam jakieś kary, jeśli postąpimy wedle własnego uznania?

czytaj więcej »

Zasadą jest, że każda decyzja administracyjna, w tym także decyzja udzielająca pozwolenia na budowę, powinna być kompletna i nie budzić żadnych wątpliwości. Może się jednak zdarzyć, że zajdzie potrzeba dodania czegoś do takiej decyzji. Dlatego warto poznać procedurę uzupełnienia decyzji, żeby wiedzieć, kiedy warto złożyć stosowny wniosek w tym zakresie, a kiedy od razu złożyć odwołanie do wyższej instancji.

czytaj więcej »

Deweloper, któremu bank uwalnia pieniądze z otwartego rachunku powierniczego na spłatę jego kredytu pod inwestycję, musi rozliczyć się z fiskusem. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 968/16).

czytaj więcej »

W ramach prowadzenia prac budowlanych inwestor może, w drodze umowy zlecenia, ustanowić inspektora, którego zadaniem będzie czuwanie nad zgodnością przeprowadzanych robót z przepisami prawa, projektem budowy oraz umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem. Dowiedz się, jak prawidłowo sformułować tego typu umowę.

czytaj więcej »

wiper-pixel