WYDANIE ONLINE

Bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony, znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Z uwagi na postęp technologiczny coraz łatwiej pozyskać je dla własnej działalności, zarówno poprzez zatrudnienie operatora drona, jak i poprzez dokonanie zakupu sprzętu na własny rachunek. W przypadku prac budowlanych zastosowanie dronów może być nieocenione – zwłaszcza przy wykonywaniu ekspertyz na szczególnie niebezpiecznych obszarach budowy. Przepisy regulujące wykorzystanie dronów będą w miarę upływu czasu podlegać pewnym modyfikacjom, jednak warto już teraz sprawdzić, jak zgodnie z prawem przeprowadzić prace budowlane z ich użyciem.

czytaj więcej »

Jednym z istotnych elementów postępowania rozgraniczeniowego jest przyjęcie granic zewnętrznych nieruchomości objętej wnioskiem. Następuje ono w wyniku badania księgi wieczystej nieruchomości i innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości oraz danych wykazanych w ewidencji. Problemy pojawiają się w przypadku, gdy dane katastralne są niezgodne z danymi wykazanymi w dokumentach, bądź nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej i dokumentów odzwierciedlających jej stan prawny. Dowiedz się, jak postępować w takich sytuacjach.

czytaj więcej »

Pozew złożony przeciwko posiadaczowi gruntu przez osobę, która nie jest jego właścicielem, nie przerywa biegu zasiedzenia – stwierdził siedmioosobowy skład SN w uchwale z 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 100/17). Dowiedz się, na jakiej podstawie podjęta została ta uchwała i jakie było jej uzasadnienie.

czytaj więcej »

Na czym polega procedura wznowienia znaków granicznych? Kto i kiedy ma obowiązek wznowienia takich znaków? Jakie przepisy znajdują zastosowanie do procedury wznowieniowej?

czytaj więcej »

W postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę podstawowym dowodem jest projekt budowlany. Może się jednak okazać, że dostarczenie do urzędu dodatkowych dowodów może znacznie przyspieszyć postępowanie. Z artykułu dowiesz się co i w jaki sposób warto przedstawić urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

czytaj więcej »

Jednym z istotnych wyzwań współczesnych deweloperów, stało się zaspokajanie ogromnego zapotrzebowania społecznego na miejsca postojowe. Przyczynia się do tego wiele czynników takich jak, zwiększenie liczby pojazdów mechanicznych czy też zagęszczanie architektoniczne miast. Zapewnienie możliwości parkowania samochodu, szczególnie nieopodal miejsca zamieszkania stało się problemem nie tylko ekonomiczno-społecznym, ale też prawnym. Dowiedz się, czy możliwe jest zapewnienie nabywcy lokalu w umowie deweloperskiej wyłącznego prawo do miejsca postojowego, a jeśli tak to na jakich zasadach.

czytaj więcej »

wiper-pixel