WYDANIE ONLINE

Aby wybudować budynek, który może pozytywnie przejść proces certyfikacji ekologicznej, konieczne jest przestrzeganie zasad zrównoważonego budownictwa. Na każdym etapie inwestycji należy stosować konkretne rozwiązania pomagające osiągnąć zamierzony ekologiczny efekt, czyli przede wszystkim jak najmniejsze zużycie energii i jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Przybliżamy tę kwestię w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w Polsce zwiększyła się liczba miast. Przedtem było ich 923, a od nowego roku prawa miejskie przysługują 8 nowym miejscowościom. Dzięki temu już mamy dziś w kraju 931 miast. Do tych drobnych korekt administracyjnych dochodzą jeszcze przesunięcia granic kilku gmin. Wyjaśniamy, co i w jakim zakresie zmieniło się na mapie administracyjnej Polski, a także jakie są tego konsekwencje dla potencjalnych inwestorów.

czytaj więcej »

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podlegają odpowiedzialności zawodowej przed samorządami zawodowymi. Jest to odpowiedzialność niezależna od tej, którą mogą oni również ponosić przed sądami powszechnymi. Dowiedz się, kiedy i na jakich zasadach można odpowiadać przed samorządem zawodowym i jakie prawa przysługują obwinionemu. Warto bowiem skorzystać ze środków, dzięki którym obwiniony może skutecznie bronić swojego dobrego imienia.

czytaj więcej »

Jesteśmy spółką komunalną. Czy możemy rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomościami gminnymi?

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami prawa postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę prowadzi organ administracji architektoniczno-budowlanej. W praktyce jednak za każdym pismem oraz decyzją stoi konkretny urzędnik, który je przygotował. Nie zawsze osoba ta może bezstronnie i obiektywnie poprowadzić postępowanie administracyjne. W przypadku wątpliwości w tym zakresie istnieje możliwość wyłączenia pracownika urzędu z udziału w prowadzonym postępowaniu. Wyjaśniamy jak to zrobić.

czytaj więcej »

Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodował, że do gmin trafia coraz więcej wniosków o podział nieruchomości. Wyjaśniamy, jakie wymogi powinien spełniać wniosek, aby wójt, burmistrz albo prezydent miasta mógł wydać decyzję o jej podziale.

czytaj więcej »

wiper-pixel