WYDANIE ONLINE

Obowiązujące od początku bieżącego roku rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczące stanowisk postojowych wprowadza zupełnie nowe regulacje dotyczące parkingów i garaży. Odnoszą się one do miejsc postojowych przeznaczonych nie tylko dla samochodów osobowych, ale także innych samochodów. Przepisy nie regulują natomiast kwestii korzystania z takich miejsc przez inne pojazdy, np. motocykle. Wyjaśniamy, jakie warunki powinny spełniać obecnie parkingi i garaże.

czytaj więcej »

Sam kran z zimną wodą i toaleta chemiczna na placu budowy to absolutnie niewystarczające warunki dla zatrudnionych tam pracowników. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie jest zapewnienie robotnikom dostępu do odpowiednich pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenia socjalnego, w którym mogą się ogrzać i zjeść posiłek oraz miejsca na przechowywanie odzieży. Te podstawowe wymogi są jednak nagminnie zaniedbywane. Warto wiedzieć, jakie warunki higienicznosanitarne powinny zostać zapewnione na budowie, ponieważ za naruszenie przepisów w tym zakresie grozi grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

czytaj więcej »

Wynajmowanie pokojów w domu oznacza, że nie ma on już charakteru budynku jednorodzinnego i trzeba dopełnić formalności budowlanych. Tak wynika z Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 grudnia 2017 r.; sygnatura akt: II OSK 3001/17.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie do naszego urzędu coraz częściej wpływają skargi osób, których nieruchomości graniczą z terenami budowy. Skarżący zarzucają sąsiadom długotrwałe składowanie na swoich nieruchomościach niewykorzystanych materiałów budowlanych. Co jako gmina możemy zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Posiadam kilka nieruchomości, które zamierzam w najbliższym czasie sprzedać. Dowiedziałem się, że wobec jednej z nich gmina może wykonać prawo pierwokupu. Co to oznacza? Dlaczego muszę sprzedać własną nieruchomość komuś innemu niż planowałem? Czy dotyczy to wszystkich czy tylko niektórych z nich?

czytaj więcej »

Nowe prawo wodne nie wprowadza dużych modyfikacji w zakresie procedury uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych. Większość zmian ma na celu poprawę spójności i przejrzystości przepisów. Zmienił się jednak katalog sytuacji, w których pozwolenie jest wymagane. Przyjrzyjmy się zatem, kiedy będziemy potrzebować takiego pozwolenia i co musimy zrobić, aby je uzyskać.

czytaj więcej »

Po wielu dekadach dyskusji i apeli konserwatorów zabytków kierowanych do kolejnych rządów, mamy wreszcie nowelizację przepisów o ochronie zabytków. Powołują one m.in. fundusz celowy, który umożliwi ratowanie najbardziej zagrożonych obiektów. Nowe prawo daje też do ręki wojewódzkich konserwatorów ciężki oręż. Zamiast dotychczasowych symbolicznych kar za zniszczenie zabytkowych budynków, będą oni mogli nakładać grzywny w wysokości nawet 500 tys. zł.

czytaj więcej »

Właściciel, któremu nadzór budowlany nakazał w postanowieniu wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, ma prawo złożyć wniosek o wstrzymanie tego postanowienia. W uzasadnieniu koniecznie powinien uprawdopodobnić, że zachodzi niebezpieczeństwo (potencjalne niebezpieczeństwo) wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków poprzez przedstawienie konkretnych, realnych zdarzeń. Sprawdź, jak skonstruować wniosek o wstrzymanie nakazu przeprowadzenia ekspertyzy technicznej budynku.

czytaj więcej »

wiper-pixel