WYDANIE ONLINE

Z uwagi na częste przypadki niewywiązywania się deweloperów z umów dotyczących sprzedaży nieruchomości, ustawodawca wprowadził dodatkowe zabezpieczenia pozycji konsumenta. Na przełomie 2014 i 2015 r. zaczęły obowiązywać zmodyfikowane przepisy Kodeksu cywilnego, które dają konsumentom bardzo szeroki zakres uprawnień w zakresie instytucji tzw. rękojmi za wady nieruchomości. Dowiedz się, z jakimi roszczeniami może wystąpić przeciwko Tobie nabywca nieruchomości.

czytaj więcej »

Z początkiem tego roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Zmiany dotyczą przede wszystkim regulatora cen za dostarczanie wody i zrzut ścieków. Ich celem jest doprowadzenie do tego, by taryfy za dostarczanie wody i zrzut ścieków nie były zawyżane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Wyjaśniamy, na czym polegają najważniejsze zmiany.

czytaj więcej »

Odziedziczyliśmy po rodzicach działkę położoną nad samym brzegiem jeziora. No właśnie – czy na pewno nad samym. Słyszeliśmy o tzw. linii brzegowej, z którą wiążą się jakieś ograniczenia dotyczące budowy. Jak blisko jeziora możemy się wybudować? Czy mogę ogrodzić sobie działkę tak aby mieć wyłączny dostęp do plaży?

czytaj więcej »

„Jestem prywatnym inwestorem. Kilka lat temu rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego. Uzyskałem wszelkie niezbędne pozwolenia, doprowadziłem też wszystkie media (wodę, prąc i gaz). Kiedy kończyliśmy już budowę, wybuchł pożar i cała budowla spłonęła. Konieczna była rozbiórka pozostałych zgliszczy. Pozostały jedynie fundamenty. Obecnie planuję odbudowę i chciałbym wiedzieć, jakie formalności powinienem załatwić w takim wypadku. Czy z uwagi na to, że są już fundamenty i doprowadzone media, możliwe będzie pominięcie jakiegoś etapu procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę? Czy fakt ten jakkolwiek wpływa na przyspieszenie całego procesu?”

czytaj więcej »

Planuję wybudowanie budynku gospodarczego na działce, którą posiadam. Dowiedziałam się od sąsiada, że gdy on musiał uzyskiwać pozwolenie na budowę kilka lat temu, wymagano od niego przedstawienia ekspertyzy geotechnicznej. Czy powinnam dostarczyć taką ekspertyzę a jeśli tak to do kogo się zwrócić o jej sporządzenie?

czytaj więcej »

Co do zasady po uzyskaniu pozwolenia na budowę powinniśmy dążyć do jak najszybszej realizacji inwestycji. Często jednak zdarza się, że możliwość rozpoczęcia prac opóźnia się, na przykład ze względów finansowych czy zdrowotnych inwestora. Tymczasem przepisy przewidują, że wszczęcie robót budowlanych powinno nastąpić w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Po upływie tego okresu dotychczasowe pozwolenie wygasa i konieczne jest uzyskanie nowego. Wyjaśniamy na czym polega wygaśnięcie pozwolenia na budowę, jakie są tego konsekwencje i jak ich uniknąć.

czytaj więcej »

Przy projektowaniu i wykonywaniu budynku wraz z urządzeniami instalacyjnymi bardzo istotne jest uwzględnienie wymogów tzw. ochrony przeciwdźwiękowej. Jej celem jest zapewnienie takich warunków akustycznych, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Wyjaśniamy, jak spełnić takie warunki.

czytaj więcej »

Nabycie ziemi po publikacji w dzienniku urzędowym, ale przed wejściem w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego daje właścicielowi prawo do odszkodowania w razie obniżenia jej wartości – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 17 marca 2016 r., sygn. akt V CSK 414/15.

czytaj więcej »

W umowie o prace projektowe warto przewidzieć postanowienia, w których projektant zobowiązuje się wprost do opracowania działa oryginalnego. Dodatkowo w interesie inwestora jest, aby architekt wyraźnie przyjął odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich.

czytaj więcej »

wiper-pixel