WYDANIE ONLINE

Decyzja wojewody uchylająca decyzję prezydenta miasta na prawach powiatu lub starosty dotyczącą pozwolenia na budowę i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia jest zmorą inwestorów. Zdarza się, że poprzez wydawanie decyzji o takiej treści postępowanie trwa latami a obiekt nie może powstać. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła przepisy mające uchronić inwestorów przed przedłużającym się postępowaniem przed drugą instancją.

czytaj więcej »

Mimo wcześniejszych zapowiedzi ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów nie weszła w życie ani w styczniu ani w lipcu tego roku. Kolejny przewidywany termin to 1 października 2017 r. Czy tak się stanie? Tego zapewne nie będziemy wiedzieć aż do ostatniej chwili. Już dziś wiadomo natomiast, na czym będą polegać najważniejsze zmiany.

czytaj więcej »

Faktyczne zakończenie prac budowlanych nie jest równoznaczne z prawnym zakończeniem budowy. Wyjaśniamy jakie formalności trzeba spełnić, aby legalnie użytkować budynek i co grozi za ich niedopełnienie.

czytaj więcej »

Zadaniem umowy o roboty budowlane jest precyzyjne uregulowanie wzajemnych zobowiązań stron, ich praw oraz obowiązków, określenie szczegółowych procedur postępowania na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia, a także symetryczne rozłożenie odpowiedzialności stron. Takie uregulowanie daje szansę na sprawną i bezkonfliktową realizację przedsięwzięcia budowlanego. W artykule wskazujemy 12 najczęściej popełnianych błędów, braków i uchybień w umowach o roboty budowlane.

czytaj więcej »

Techniczne połączenie budynków nie musi oznaczać, że doszło do powstania nowego środka trwałego. Inwestycja, w wyniku której oddzielne budynki zostaną połączone, może zostać uznana za ulepszenie uznał Naczelny Sąd Administracyjny.Wyrok NSA z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1544/15

czytaj więcej »

Pytanie:W trakcie ostatniej nawałnicy moje gospodarstwo ucierpiało. Został zerwany dach z domu i stodoły. Czy odbudowa domu zniszczonego w wyniku kataklizmu wymaga dochowania wszystkich formalności, do których teraz zwyczajnie nie mam głowy, czasu ani pieniędzy?

czytaj więcej »

Jednym z najważniejszych etapów budowy domu jest postawienie fundamentów. To właśnie one decydują o trwałości całej konstrukcji. Warto zatem wiedzieć, jak postępować, by ich jakość fundamentów była jak najlepsza.

czytaj więcej »

Mimo wcześniejszych zapowiedzi ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów nie weszła w życie ani w styczniu ani w lipcu tego roku. Kolejny przewidywany termin to 1 października 2017 r. Czy tak się stanie? Tego zapewne nie będziemy wiedzieć aż do ostatniej chwili. Już dziś wiadomo natomiast, na czym będą polegać najważniejsze zmiany.

czytaj więcej »

wiper-pixel