Podatek_od_nieruchomosci_2017

Podatek od nieruchomości 2017

Dzięki e-bookowi upewnisz się:- jakie ostatnio nastąpiły zmiany w podatku od nieruchomości oraz- jakie obowiązują stawki podatków lokalnych.Dowiedz się:- co w praktyce oznaczają zmiany w podatku od nieruchomości wprowadzone w 2016 roku,- jakie są zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości od 2017 roku,- jakie są nowe stawki podatków lokalnych.

2OY10

Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego. Część 2

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 443; dalej: Nowela 2015) dokonano istotnych zmian w Prawie budowlanym (dalej: pb).  Celem nowelizacji było przy tym zapewnienie jednoczesnej ochrony praw osób trzecich – właścicieli sąsiednich nieruchomości – w zakresie możliwości żądania administracyjnej i sądowoadministracyjnej kontroli rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym rozpoczęcie budowy. Dowiedz się, kiedy można i warto skorzystać z instytucji zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego i jakie obowiązki obciążają w związku z tym inwestora.

2OY09

Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego. Część 1

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 443; dalej: Nowela 2015) dokonano istotnych zmian w Prawie budowlanym (dalej: pb). Jedną z głównych zmian było wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia. Dowiedz się, kiedy można i warto skorzystać z instytucji zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego i jakie obowiązki obciążają w związku z tym inwestora.