Słaba koniunktura

GUS podał, że w kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest lepszy niż w marcu, ale nadal ujemny (na poziomie - 2,4 wobec - 6,9 przed miesiącem). 

Czy będzie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami?

KPRM zatwierdził w planie prac nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Wywieszanie flagi państwowej w uroczystości i święta państwowe 

Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się podnosić lub umieszczać na budynkach mieszkalnych lub przed budynkami mieszkalnymi z okazji świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym, pamiętając że otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. 

Czy będzie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami?

KPRM zatwierdził w planie prac nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami.