Pamiętaj o przygotowaniu planu remontów

Listopad to dobry moment aby poważnie pracować nad przygotowanie planu remontów na przyszły rok celem przedstawienia go wspólnocie mieszkaniowej do zatwierdzenia.

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? Jeden z lokatorów notorycznie nie płaci za czynsz.

Gdy jedenz z lokatorów notorycznie nie płaci za czynsz, może to prowadzić nawet do sytuacji, kiedy to zacznie brakować pieniędzy na np. bieżące konserwacje. Co gorsza należności z tytułu mediów będziesz musiał pośrednio rozdzielić na pozostałe lokale, a zatem pozostałym mieszkańcom wzrośnie koszt utrzymania. Co możesz zrobić?

Co zrobić z lokatorem, który notorycznie uniemożliwia przeprowadzanie okresowych kontroli?

We wspólnocie mieszkaniowej mieszka jeden właściciel. który nikogo nie wpuszcza do mieszkania. Odbywają się okresowe przeglądy instalacji gazowe, instalacji kominowo-wentylacyjnej, odczyty wodomierzy, pomierników zużytego ciepła a właściciel lokalu nikomu nie udostępnia lokalu do dokonania niezbędnych czynności. Żadne rozmowy tłumaczenia nie przekonują go, pisma polecone jakie są wysyłane wracają, gdyż ich nie przyjmuje. Co zrobić?

Jak postępować w przypadku powstania szkody w lokalu?

W jednym z lokali należących do wspólnoty mieszkaniowej uszkodzona została instalacja wodna. Awaria ta spowodowała zalanie mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod lokalem, w którym wystąpiła awaria. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zarządca/administrator nieruchomości?

Jeden z właścicieli reklamuje rozliczenie mediów twierdząc, że nie żużył jej tak dużo

Każda wspólnota powinna uchwałą wprowadzić regulaminy rozliczania wody i ciepła. I dopiero na tej podstawie można wprowadzać rożne systemy rozliczeń. Mogą one w różnych wspólnotach zawierać skrajnie różne ustalenia, nie ma bowiem jedynie słusznej i obowiązującej metody.  

ZIMA NIE TAKA STRASZNA, JEŚLI SIĘ DO NIEJ PRZYGOTUJESZ

Październik to miesiąc kiedy poważnie zaczynamy myśleć o zimie. Okres ten może stanowić nie lada wyzwanie jeśli się dobrze nie przygotujesz. O czym powinieneś pamiętać przed rozpoczęciem sezonu zimowego?

Wypłata odszkodowania za powstała szkodę a zakres obowiązków zarządcy

Jako zarządca nieruchomości pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność tylko za te czynności, które zostały określone i wymienione w zawartej umowie ze wspólnotą mieszkaniową. Jest to dla Ciebie szczególnie istotne ze względu na ewentualne roszczenia wypłaty odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Przygotuj się powoli do okresu grzewczego

Powoli zbliża się w okres grzewczy a to właśnie na zarządcy nieruchomości spoczywa szereg związanych z tym obowiązków. Umowy o dostarczenie ciepła nie podpisują mieszkańcy, lecz zarząd wspólnoty. Umowa taka określa obowiązki stron oraz ilość ciepła, które ma być dostarczone do budynku. Stroną takiej umowy może być zarządca nieruchomości i to on ma obowiązek pobierać opłaty, które przeznaczone będą na ogrzewanie.

Zmiany w prawie – nowe rozporządzenie w sprawie selekcji odpadów

Do konsultacji trafił 7 lipca br projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Projekt ten zakłada, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie selektywne zbieranie odpadów w podziale na sześć frakcji.

W 2017 zniknie użytkowanie wieczyste

Od 1 stycznia 2017 r. ma zniknąć prawo użytkowania wieczystego – zmiana dotyczyć będzie jednak tylko budynków wielorodzinnych.