Zmiany w ustawie o wspieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego już obowiązują

12 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego.

Jaka ochrona dla podwykonawców

Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Tak wynika z nowelizacji przepisów dotyczących udziału podwykonawców w procesiebudowlanym, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.

Nowe zasady mediacji w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

Możliwość przeprowadzenia mediacji kojarzona była dotąd z postępowaniem cywilnym, a w szczególności ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego. W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która daje możliwość skorzystania z procedury mediacji także w postępowaniu administracyjnym, czyli m. in. w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie pozwolenia na budowę.

1 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

7 lipca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez MIB. Zmiany mają zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, a także jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz długoletnich dzierżawców nieruchomości. Nowelizacja wejdzie w życie 1 września 2017 r.

Woda mineralna

1 lipca 2017 r. ma wejść w życie nowe prawo wodne

Pod koniec kwietnia bieżącego roku do Sejmu trafił rządowy projekt nowego Prawa wodnego. Zmienione przepisy mają wprowadzić nowy system zarządzania wodami, tzw. usługi wodne, oraz powiązane z nimi opłaty, a także nowy zakres koniecznych do uzyskania zgód administracyjnych. Projekt przewiduje także nowe rozwiązania prawne w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja ma wejść w życie już 1 lipca 2017 r.

Od lipca zmieniają się zasady zbierania odpadów

Już w lipcu nastąpić ma prawdziwa rewolucja śmieciowa. We wszystkich gminach wprowadzony zostanie jednakowy model selektywnego zbierania śmieci. Samorządy nie będą już miały dowolności w tym zakresie. Ujednolicone mają zostać kolory pojemników na zbieranie odpadów, a same śmieci podzielone będą na cztery frakcje. Dowiedz się, jak nowe przepisy mogą zmienić sytuację inwestorów.

Majowe zmiany w wykazie prac wzbronionych kobietom dotyczą też branży budowlanej

1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych, lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Zmiany w znacznej mierze dotyczą też branży budowlanej. Dowiedz się, przy jakich pracach nie wolno Ci zatrudniać takich kobiet.

Ważne zmiany w ustawie o drogach publicznych

Dnia 25 stycznia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych. Zmiany mają umożliwić samorządom przekazywanie środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych, takich jak: jak drogi rowerowe czy chodniki. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Sprawdź, jakie zmiany w prawie budowlanym obowiązują od stycznia 2017 roku

W styczniu 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo budowlane. Zmiany dotyczą m.in. zwolnienia niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zapoznaj się ze wszystkimi zmianami w przepisach.