Ważne zmiany w ustawie o drogach publicznych

Dnia 25 stycznia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych. Zmiany mają umożliwić samorządom przekazywanie środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych, takich jak: jak drogi rowerowe czy chodniki. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Sprawdź, jakie zmiany w prawie budowlanym obowiązują od stycznia 2017 roku

W styczniu 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo budowlane. Zmiany dotyczą m.in. zwolnienia niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zapoznaj się ze wszystkimi zmianami w przepisach.

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może wyznaczyć indywidualne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

PYTANIE: Na terenie należącym do spółdzielni mieszkaniowej oznaczonych zostało kilka miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jeden z mieszkańców mający orzeczenie o znacznej niepełnosprawności chciałby, aby obok jego bloku jedno miejsce udostępnić wyłącznie jemu. Czy mogę to przeprowadzić?

Zapoznaj się z etapami procesu wyodrębnienia wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielni

Wyodrębnienie wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielni, szczególnie w przypadku dużych jednostek jest korzystnym rozwiązaniem dla właścicieli lokali. Zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury wyodrębnienia wspólnoty ze spółdzielni mieszkaniowej i sprawdź, co powinieneś wiedzieć o przeprowadzeniu takiej zmiany.

Jakich zasad powinieneś przestrzegać dokonując zmian w Książce Obiektu Budowlanego

Jako zarządca ponosisz odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, a także za przechowywanie KOB i załączanych do niej dokumentów, przez okres istnienia obiektu budowlanego, którego dotyczą. Niestosowanie się do tych zasad i przepisów prawa budowlanego jest wykroczeniem karanym wysoką grzywną.

Jak możesz wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa we wspólnocie mieszkaniowej

Usługi ochroniarskie, zwłaszcza na ogrodzonym i monitorowanym terenie, mogą znacząco przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców i ich własności. O czym powinieneś szczególnie pamiętać, podejmując decyzję o wyborze firmy ochroniarskiej?

Pamiętaj o przygotowaniu planu remontów

Listopad to dobry moment aby poważnie pracować nad przygotowanie planu remontów na przyszły rok celem przedstawienia go wspólnocie mieszkaniowej do zatwierdzenia.

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? Jeden z lokatorów notorycznie nie płaci za czynsz.

Gdy jedenz z lokatorów notorycznie nie płaci za czynsz, może to prowadzić nawet do sytuacji, kiedy to zacznie brakować pieniędzy na np. bieżące konserwacje. Co gorsza należności z tytułu mediów będziesz musiał pośrednio rozdzielić na pozostałe lokale, a zatem pozostałym mieszkańcom wzrośnie koszt utrzymania. Co możesz zrobić?

Co zrobić z lokatorem, który notorycznie uniemożliwia przeprowadzanie okresowych kontroli?

We wspólnocie mieszkaniowej mieszka jeden właściciel. który nikogo nie wpuszcza do mieszkania. Odbywają się okresowe przeglądy instalacji gazowe, instalacji kominowo-wentylacyjnej, odczyty wodomierzy, pomierników zużytego ciepła a właściciel lokalu nikomu nie udostępnia lokalu do dokonania niezbędnych czynności. Żadne rozmowy tłumaczenia nie przekonują go, pisma polecone jakie są wysyłane wracają, gdyż ich nie przyjmuje. Co zrobić?