Fotolia_105948298_Subscription_Monthly_M

Rewolucja w administracji i zawodach budowlanych. Sprawdź, co się zmieni

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne dwóch ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, przygotowanych jako element spójnej reformy procesu gospodarowania przestrzenią. Chodzi o ustawę o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz ustawę o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Wyjaśniamy, co się zmieni wraz z wejściem w życie tych regulacji.

Co się zmieni wraz wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność

Mimo wcześniejszych zapowiedzi ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów nie weszła w życie ani w styczniu ani w lipcu tego roku. Kolejny przewidywany termin to 1 października 2017 r. Czy tak się stanie? Tego zapewne nie będziemy wiedzieć aż do ostatniej chwili. Już dziś wiadomo natomiast, na czym będą polegać najważniejsze zmiany.

Jak się odbudować po nawałnicy

Pytanie:W trakcie ostatniej nawałnicy moje gospodarstwo ucierpiało. Został zerwany dach z domu i stodoły. Czy odbudowa domu zniszczonego w wyniku kataklizmu wymaga dochowania wszystkich formalności, do których teraz zwyczajnie nie mam głowy, czasu ani pieniędzy?

Zmiany w ustawie o wspieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego już obowiązują

12 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego.

Jaka ochrona dla podwykonawców

Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Tak wynika z nowelizacji przepisów dotyczących udziału podwykonawców w procesiebudowlanym, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.

Nowe zasady mediacji w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

Możliwość przeprowadzenia mediacji kojarzona była dotąd z postępowaniem cywilnym, a w szczególności ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego. W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która daje możliwość skorzystania z procedury mediacji także w postępowaniu administracyjnym, czyli m. in. w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie pozwolenia na budowę.

1 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

7 lipca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez MIB. Zmiany mają zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, a także jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz długoletnich dzierżawców nieruchomości. Nowelizacja wejdzie w życie 1 września 2017 r.

Woda mineralna

1 lipca 2017 r. ma wejść w życie nowe prawo wodne

Pod koniec kwietnia bieżącego roku do Sejmu trafił rządowy projekt nowego Prawa wodnego. Zmienione przepisy mają wprowadzić nowy system zarządzania wodami, tzw. usługi wodne, oraz powiązane z nimi opłaty, a także nowy zakres koniecznych do uzyskania zgód administracyjnych. Projekt przewiduje także nowe rozwiązania prawne w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja ma wejść w życie już 1 lipca 2017 r.

Od lipca zmieniają się zasady zbierania odpadów

Już w lipcu nastąpić ma prawdziwa rewolucja śmieciowa. We wszystkich gminach wprowadzony zostanie jednakowy model selektywnego zbierania śmieci. Samorządy nie będą już miały dowolności w tym zakresie. Ujednolicone mają zostać kolory pojemników na zbieranie odpadów, a same śmieci podzielone będą na cztery frakcje. Dowiedz się, jak nowe przepisy mogą zmienić sytuację inwestorów.

Majowe zmiany w wykazie prac wzbronionych kobietom dotyczą też branży budowlanej

1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych, lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Zmiany w znacznej mierze dotyczą też branży budowlanej. Dowiedz się, przy jakich pracach nie wolno Ci zatrudniać takich kobiet.