Szczegółowo o nowych warunkach technicznych budynków i ich usytuowania

Styczeń przyniósł nam kolejne istotne zmiany w prawie budowlanym. Z początkiem roku weszła bowiem w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jej celem jest uproszczenie biurokracji w całym procesie budowlanym oraz dostosowanie wymagań budynków do taniego budownictwa programu Mieszkanie Plus. Jest to swego rodzaju wstęp do zmian, które wprowadzi Kodeks urbanistyczno-budowlany. Poniżej przybliżymy istotę, oraz zakres zmian.

Ważne zmiany w ustawie o ochronie zabytków

Po wielu dekadach dyskusji i apeli konserwatorów zabytków kierowanych do kolejnych rządów, mamy wreszcie nowelizację przepisów o ochronie zabytków. Powołują one m.in. fundusz celowy, który umożliwi ratowanie najbardziej zagrożonych obiektów. Nowe prawo daje też do ręki wojewódzkich konserwatorów ciężki oręż. Zamiast dotychczasowych symbolicznych kar za zniszczenie zabytkowych budynków, będą oni mogli nakładać grzywny w wysokości nawet 500 tys. zł.

Pozwolenia wodnoprawne po zmianie prawa wodnego

Nowe prawo wodne nie wprowadza dużych modyfikacji w zakresie procedury uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych. Większość zmian ma na celu poprawę spójności i przejrzystości przepisów. Zmienił się jednak katalog sytuacji, w których pozwolenie jest wymagane. Przyjrzyjmy się zatem, kiedy będziemy potrzebować takiego pozwolenia i co musimy zrobić, aby je uzyskać.

Budowa parkingu według nowych warunków technicznych

Obowiązujące od początku bieżącego roku rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczące stanowisk postojowych wprowadza zupełnie nowe regulacje dotyczące parkingów i garaży. Odnoszą się one do miejsc postojowych przeznaczonych nie tylko dla samochodów osobowych, ale także innych samochodów. Przepisy nie regulują natomiast kwestii korzystania z takich miejsc przez inne pojazdy, np. motocykle. Wyjaśniamy, jakie warunki powinny spełniać obecnie parkingi i garaże.

Ważne zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Coraz głośniej ostatnio o projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która według aktualnych zapowiedzi ma wejść w życie na przełomie marca i kwietnia 2018 r. Najwięcej kontrowersji wywołuje rozwiązanie polegające na zakazie budowy na działce, która nie graniczy z inną, już zagospodarowaną, działką. W założeniu ustawodawcy ma to zapobiec niekontrolowanemu rozrastaniu się miast, przy okazji jednak może doprowadzić do dużego spadku cen niezabudowanych działek. Wyjaśniamy, co konkretnie zmieni nowelizacja i jak wpłynie na sytuację prywatnych inwestorów oraz deweloperów.

Od 1 stycznia 2018 r. nowy regulator cen za dostarczanie wody i zrzut ścieków

Z początkiem tego roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Zmiany dotyczą przede wszystkim regulatora cen za dostarczanie wody i zrzut ścieków. Ich celem jest doprowadzenie do tego, by taryfy za dostarczanie wody i zrzut ścieków nie były zawyżane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Wyjaśniamy, na czym polegają najważniejsze zmiany.

Co zmieni się w warunkach technicznych od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. inwestorów i projektantów czeka wiele nowości. Z tą datą ma wejść w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to swego rodzaju wstęp do zmian, które wprowadzi Kodeks urbanistyczno-budowlany. Nowelizacja ma na celu uproszczenie biurokracji w całym procesie budowlanym oraz dostosowanie wymagań budynków do taniego budownictwa programu Mieszkanie Plus. Wyjaśniamy, na czym polegać będą zmiany.

Fotolia_105948298_Subscription_Monthly_M

Rewolucja w administracji i zawodach budowlanych. Sprawdź, co się zmieni

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne dwóch ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, przygotowanych jako element spójnej reformy procesu gospodarowania przestrzenią. Chodzi o ustawę o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz ustawę o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Wyjaśniamy, co się zmieni wraz z wejściem w życie tych regulacji.

Co się zmieni wraz wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność

Mimo wcześniejszych zapowiedzi ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów nie weszła w życie ani w styczniu ani w lipcu tego roku. Kolejny przewidywany termin to 1 października 2017 r. Czy tak się stanie? Tego zapewne nie będziemy wiedzieć aż do ostatniej chwili. Już dziś wiadomo natomiast, na czym będą polegać najważniejsze zmiany.

Jak się odbudować po nawałnicy

Pytanie:W trakcie ostatniej nawałnicy moje gospodarstwo ucierpiało. Został zerwany dach z domu i stodoły. Czy odbudowa domu zniszczonego w wyniku kataklizmu wymaga dochowania wszystkich formalności, do których teraz zwyczajnie nie mam głowy, czasu ani pieniędzy?