Szykują się duże zmiany w formalnościach budowlanych

Zapowiadają się spore zmiany w formalnościach budowlanych. Chodzi o nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której założenia przygotował specjalny zespół doradczy. Podstawowe zmiany dotyczyć będą tworzenia miejscowych planów oraz wydawania tzw. wuzetek. Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie normatywu planistycznego – mechanizmu zapobiegającego samowoli budowlanej. Dowiedz się, co ma się zmienić i jak wpłynie to na sytuację uczestników procesu budowlanego.

Dowiedz się, jak będzie wyglądać sprzedaż mieszkań w 2019 roku

Wygląda na to, że od tego roku możemy mieć spore problemy ze sprzedażą lokali mieszkalnych położonych na terenach znajdujących się obecnie w użytkowaniu wieczystym. Wszystko przez ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wprawdzie przewiduje ona, że powszechne uwłaszczenie następuje 1 stycznia 2019 r., jednak konieczne będzie tu potwierdzenie, na które poczekamy nawet 12 miesięcy. Dowiedz się, z czym trzeba będzie się zmierzyć chcąc sprzedać mieszkanie w tym roku.

Nowe zasady opodatkowania gruntów od 1 stycznia 2019 r.

Już w styczniu zaczną obowiązywać zapisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1588). Nowelizacja wprowadza zmiany aż w trzech aktach, co ma zapewnić kompleksową regulację zagadnienia oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Rady gmin i miast powinny przygotować się na mniejsze wpływy z podatku od nieruchomości. Dowiedz się, jakie będą skutki tej nowelizacji.

Będzie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Sprawdź, co się zmieni

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podejmie działania legislacyjne mające na celu ochronę prawną osób, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu. Chodzi o błąd w nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z września 2018 roku, który spowodował, że pół miliona osób przestało być członkami spółdzielni mieszkaniowych.

Gdzie nie będzie można grodzić osiedli

Na podstawie ustawy krajobrazowej możliwe jest wprowadzenie zakazu grodzenia osiedli. Z zapisów tych chcą skorzystać niektóre miasta, w tym Warszawa, która takie plany ma m.in. wobec PRL-owskich bloków.

Czy inwestor może czekać z zapłatą VAT do zbycia mieszkań

Deweloper, któremu bank uwalnia pieniądze z otwartego rachunku powierniczego na spłatę jego kredytu pod inwestycję, musi rozliczyć się z fiskusem. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 968/16).

Budowa tunelu bez wykupu gruntu? Dowiedz się, jakie zmiany przewiduje nowelizacja tzw. ustaw kolejowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym. Podstawowe cele nowelizacji ustawy to m.in. łatwiejsza budowa tuneli kolejowych oraz sprawniejsza realizacja inwestycji. Dowiedz się, na jakich zasadach możliwa będzie budowa tunelu.

Co zmieni specustawa mieszkaniowa i jakie będą konsekwencje tych zmian

W dniu 15 marca 2018 przedstawiony został rządowy projekt specustawy mieszkaniowej skracającej ścieżkę do budowy osiedli. Zdaniem autorów, jego celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu w zakresie inwestycji mieszkaniowych. Jednak w ocenie środowisk społecznych w rzeczywistości ustawa wesprze całkowicie komercyjne inwestycje prywatne, kosztem samorządów i mieszkańców miast. Dowiedz się, jakie zmiany przewiduje projekt specustawy i jakie mogą być tego konsekwencje.

Nowa mapa administracyjna Polski. Sprawdź, co się zmieniło

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w Polsce zwiększyła się liczba miast. Przedtem było ich 923, a od nowego roku prawa miejskie przysługują 8 nowym miejscowościom. Dzięki temu już mamy dziś w kraju 931 miast. Do tych drobnych korekt administracyjnych dochodzą jeszcze przesunięcia granic kilku gmin. Wyjaśniamy, co i w jakim zakresie zmieniło się na mapie administracyjnej Polski, a także jakie są tego konsekwencje dla potencjalnych inwestorów.

Ustawa inwestycyjna – ułatwienie czy początek koszmaru dla deweloperów i inwestorów?

Gorącym tematem w środowisku deweloperskim pozostaje w ostatnich miesiącach tzw. ustawa inwestycyjna, która ma wejść w życie w 2018 roku. Najwięcej kontrowersji wywołuje rozwiązanie polegające na zakazie budowy na działce, która nie graniczy z inną, już zagospodarowaną, działką. W założeniu ustawodawcy ma to zapobiec niekontrolowanemu rozrastaniu, jednak zdaniem inwestorów może doprowadzić do dużego spadku cen niezabudowanych działek. Nie mniej wątpliwości budzi postulat wprowadzenia nowego instrumentu planistycznego w postaci tzw. obszarów zorganizowanego inwestowania. Wyjaśniamy, co konkretnie zmieni nowelizacja i jak wpłynie na sytuację prywatnych inwestorów oraz deweloperów.