Szykują się zmiany w zakresie abolicji samowoli budowlanych

Niektóre obiekty budowlane wybudowane niezgodnie z przepisami będą mogły stać się niedługo legalne. Wszystko dzięki tzw. abolicji samowoli budowlanych, którą planuje rząd. Dowiedz się, na czym polegać mają zmiany i jakich nowych obowiązków będziesz musiał dopełnić.

Dowiedz się, czego dotyczą nowe wytyczne bezpieczeństwa pożarowego i co oznaczają dla branży budowlanej

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) opublikowało „Wytyczne projektowania: Ocieplenia Elewacji Budynków z uwagi na Bezpieczeństwo Pożarowe – SITP WP-03:2018”. Choć dokument skierowany jest do inwestorów, projektantów, producentów i wykonawców systemów ociepleń, zaniechano konsultacji eksperckich z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli tych środowisk. Wyjaśniamy, czego dokładnie dotyczą wytyczne SITP i co oznaczają dla branży budowlanej.

Ulga termodernizacyjna od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa, w ramach której przez trzy lata będzie można odliczyć nawet 53 tys. zł. Ulga obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. Dowiedz się kiedy i na jakich zasadach można skorzystać z ulgi termodernizacyjnej.

Szykują się duże zmiany w formalnościach budowlanych

Zapowiadają się spore zmiany w formalnościach budowlanych. Chodzi o nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której założenia przygotował specjalny zespół doradczy. Podstawowe zmiany dotyczyć będą tworzenia miejscowych planów oraz wydawania tzw. wuzetek. Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie normatywu planistycznego – mechanizmu zapobiegającego samowoli budowlanej. Dowiedz się, co ma się zmienić i jak wpłynie to na sytuację uczestników procesu budowlanego.

Dowiedz się, jak będzie wyglądać sprzedaż mieszkań w 2019 roku

Wygląda na to, że od tego roku możemy mieć spore problemy ze sprzedażą lokali mieszkalnych położonych na terenach znajdujących się obecnie w użytkowaniu wieczystym. Wszystko przez ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wprawdzie przewiduje ona, że powszechne uwłaszczenie następuje 1 stycznia 2019 r., jednak konieczne będzie tu potwierdzenie, na które poczekamy nawet 12 miesięcy. Dowiedz się, z czym trzeba będzie się zmierzyć chcąc sprzedać mieszkanie w tym roku.

Nowe zasady opodatkowania gruntów od 1 stycznia 2019 r.

Już w styczniu zaczną obowiązywać zapisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1588). Nowelizacja wprowadza zmiany aż w trzech aktach, co ma zapewnić kompleksową regulację zagadnienia oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Rady gmin i miast powinny przygotować się na mniejsze wpływy z podatku od nieruchomości. Dowiedz się, jakie będą skutki tej nowelizacji.

Będzie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Sprawdź, co się zmieni

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podejmie działania legislacyjne mające na celu ochronę prawną osób, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu. Chodzi o błąd w nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z września 2018 roku, który spowodował, że pół miliona osób przestało być członkami spółdzielni mieszkaniowych.

Gdzie nie będzie można grodzić osiedli

Na podstawie ustawy krajobrazowej możliwe jest wprowadzenie zakazu grodzenia osiedli. Z zapisów tych chcą skorzystać niektóre miasta, w tym Warszawa, która takie plany ma m.in. wobec PRL-owskich bloków.

Czy inwestor może czekać z zapłatą VAT do zbycia mieszkań

Deweloper, któremu bank uwalnia pieniądze z otwartego rachunku powierniczego na spłatę jego kredytu pod inwestycję, musi rozliczyć się z fiskusem. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 968/16).

Budowa tunelu bez wykupu gruntu? Dowiedz się, jakie zmiany przewiduje nowelizacja tzw. ustaw kolejowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym. Podstawowe cele nowelizacji ustawy to m.in. łatwiejsza budowa tuneli kolejowych oraz sprawniejsza realizacja inwestycji. Dowiedz się, na jakich zasadach możliwa będzie budowa tunelu.