Niezgodność inwestycji z przeznaczeniem użytkowania wieczystego

Pytanie: Proszę o wykładnię strony skarżącej na wydaną decyzję – pozwolenia na budowę pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy”. Strona skarżąca nie zgadza się z treścią wydanej decyzji. Z analizy akt sprawy wynika, że inwestor nie ma prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, gdyż użytkowanie wieczyste zostało ustanowione na potrzeby biurowe, a nie hotelowe, co uniemożliwiło uwzględnienie zaskarżenia wniosku. Czy strona użyła właściwego argumentu w przedmiotowej sprawie?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Prawo Budowlane w praktyce
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Prawo Budowlane w praktyce

ZOBACZ OFERTĘ