Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych w budynku?

Dobierając urządzenia pomiarowe należy mieć przede wszystkim na uwadze czy spełniają one wymagania przepisów prawa. Należy zwrócić uwagę czy na urządzeniach umieszczony został znak CE i dodatkowe oznakowani metrologicznego, tzn. litera M. Decydując się na  ciepłomierze lub wodomierze z odczytem radiowym należy ustalić z ich dostawcą kwestię zasięgu nadajnika. Należy też pamiętać o okresowej legalizacji tych urządzeń. Sprawdź wszystkie wymagania dla wodomierzy i ciepłomierzy instalowanych w budynkach.

Wybierając urządzenia przede wszystkim trzeba upewnić się czy są one zgodne z wymaganiami prawnymi. W przypadku urządzeń pomiarowych tj. dla ciepłomierzy i wodomierzy jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie przyrządów pomiarowych. Dyrektywa ta została zaimplementowana do prawa polskiego w ustawie z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, a także w rozporządzeniu ministra rozwoju z 2 czerwca 2016 r., w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Prawo Budowlane w praktyce
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Prawo Budowlane w praktyce

ZOBACZ OFERTĘ