Proces inwestycyjny w wymiarze geologicznym – cz. I

Artykuł omawia najważniejsze zagadnienia inwestowania na obszarach i terenach górniczych oraz wydobywania kopalin. Podstawową regulacją w tym zakresie jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  (dalej „Pgig”), którą uzupełniają: ustawa z 7 dnia lipca 1994 r. – Prawo budowlane  oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: „upzp”). Ze względu na przekrojowość zagadnienia inwestor nie obejdzie się również bez szeregu innych ustaw, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  (dalej: „KC”). Artykuł podzielony jest na dwie części. Pierwsza omawia zagadnienia własności kopalin, użytkowania górniczego oraz planowania przestrzennego na obszarach i terenach górniczych. Z kolei druga część, która ukaże się w jednym z następnych numerów, traktuje o procedurze w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych zakładów górniczych.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Prawo Budowlane w praktyce
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Prawo Budowlane w praktyce

ZOBACZ OFERTĘ